Success Fee -> brak zatrudnienia = brak płatności

Success Fee -> brak zatrudnienia = brak płatności

Praca w modelu „success fee” zapewnia przejrzystość kosztów i brak opłaty wstępnej. Decydując się na powierzenie AXAMO procesu rekrutacji i selekcji pracowników, wszystkie koszty znane są z góry. Opłata za usługę następuje dopiero w momencie zatrudnienia jednego z kandydatów zarekomendowanych przez AXAMO. Oznacza to, że nie poniesiecie Państwo jakichkolwiek kosztów w przypadku, gdy żaden z przedstawionych przez nas kandydatów nie spotka się z Państwa akceptacją.