X,Y,Z,…Czyli, które pokolenie pracownika reprezentujesz?

X,Y,Z,…Czyli, które pokolenie pracownika reprezentujesz?

Opublikowano: 04 Dec 2018

Obecnie na rynku pracy spotykają się cztery generacje pracowników, których dzielą ogromne różnice w sposobie postrzegania świata, kategoryzowania wartości oraz priorytetów. Pokolenie baby boomers, czyli osoby urodzone pomiędzy 1946, a 1964 rokiem; Pokolenie X, czyli osoby urodzone przed 1980 r., lecz później niż pokolenie wyżu demograficznego, pokolenie Y, czyli millenialsi, za których uważa się osoby urodzone pomiędzy 1984 a 1994 r., oraz pokolenie Z – osoby urodzone po 1994 r., które już zaczęły wchodzić na rynek pracy.

Pokolenie baby boomers (BB), 1946-1964

Przedstawiciele tej generacji, dzisiejsi 50-,60-latkowie cenią sobie niezależność, mają silnie zbudowaną pozycję, autorytet i wierzą we władzę. Urodzeni w patriarchacie rozumieją świat poprzez strukturą pionową, która nakazuje wspinanie się po drabinie kariery. Ich mocną stroną w pracy jest zaangażowanie, globalne spojrzenie na problemy. Baby boomers rzadko zmieniają miejsce pracy i stanowisko. Boją się utraty pracy. Jeśli nic złego się nie dzieje, to wszystko jest w porządku. Zmiana powinna następować dopiero wtedy, gdy pojawi się problem.

Pokolenie X, 1965-1979

Pokolenie X to dojrzali pracownicy. Charakteryzuje ich lojalność wobec pracodawcy, są godni zaufania. Cenią sobie takie wartości takie, jak rozwój osobisty, niezależność, różnorodność i pracowitość. W przeciwieństwie do baby boomers, są ukierunkowani na rezultaty, a nie sam proces. Przedstawiciele pokolenia „X” są obeznani z technologią, posługują się komputerami i smartfonami, wciąż najbardziej jednak ufają kontaktom face to face i papierowemu archiwum. Przedstawiciele pokolenia X. błąd traktują jako osobistą porażkę.

Pokolenie Y, 1980-1994 tzw „Millenialsi”

Pokolenie Y to pierwsza z generacji określanych wspólnym mianem "millenialsów". Urodzeni w latach 80. na rynku pracy często okazują się wielozadaniowcami, otwartymi na nowe wyzwania. Angażują się w interesującą ich pracę, ceniąc sobie work-life balance -  elastyczność godzin pracy i równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a osobistym. Oczekują satysfakcjonującej płacy i inwestowania w ich rozwój zawodowy. Lekko uogólniając, mówi się, że milenialsi są bardzo pewni siebie, świadomi swoich mocnych stron, dobrze wykształceni, posiadający znajomość języków obcych oraz świetnie zorientowani w nowych technologiach co jest ich niewątpliwym atutem. Jeżeli chodzi o mniej pozytywne opinie na ich temat, to pojawiają się głosy, że pokolenie Y jest rozpieszczone, nieodpowiedzialne i zbyt zadufane w sobie. Słabą stroną "Y" bywają nierealistyczne oczekiwania, przedkładanie własnej wygody nad oczekiwania pracodawcy. Miewają również problemy z komunikacją interpersonalną w zespołach międzypokoleniowych.

Pokolenie Z, od 1995 r.

Jest to najmłodsze pokolenie na rynku pracy. Niekiedy pojawia się też określenie pokolenie „C” od angielskich słów "connect, communicate, change", odnoszących się do internetu, komunikacji i gotowości do zmian. Te słowa dobrze charakteryzują najmłodsze grono pracowników, są to bowiem tak młode osoby, które niemal nie pamiętają czasów sprzed ery internetu.

Określani są jako osoby otwarte na nowe rozwiązania, twórcze. Równocześnie granica między światem wirtualnym i realnym zaciera się. Cenią sobie swobodę i możliwości, które niesie ze sobą świat online, więc przewiduje się, że większość z nich zatrudniona będzie w formie pracy zdalnej.

Pracownicy z pokolenia X, Y, Z mają różne oczekiwania i potrzeby wynikające przede wszystkim ze specyfiki czasów, w jakich się urodzili. Mimo że bez wątpienia jest to wyzwanie dla menedżerów, uważa się, że najlepsze połączenie to korzystanie z wiedzy i doświadczenia najstarszych pokoleń oraz czerpanie z otwartości na nowości i wiedzy na temat obsługi najnowszych technologii, którą mogą poszczycić się głównie osoby młodsze. Jednak, aby pogodzić diametralnie odmienne podejście do pracy wśród różnych pokoleń, trzeba też stosować zróżnicowaną komunikację dostosowaną do konkretnych oczekiwań oraz indywidualne podejście do każdego pracownika.